image1 image2 image3
Proiectul

     Orice proiect începe prin definirea clară a unor obiective şi a modurilor în care acestea vor fi atinse. Aceste obiective vor fi incluse în proiectul de finanţare, împreună cu planul de afaceri, studiul de fezabilitate, analiza economică, şi, dacă este cazul,proiectul de construcţie împreună cu toate memoriile pe specialităţi. Acest proiect de finanţare complet va fi apoi supus spre aprobare finanţatorului, care va decide dacă va fi sau nu eligibil pentru finanţare. 

     În cazul aprobării proiectului de finanţare şi al semnării contractului de finanţare,firma noastră poate asigura, la cerere, servicii de asistenţă la obţinerea cofinanţării din partea unei instituţii bancare.
Odată asigurată cofinanţarea, se poate începe implementarea propriu-zisă a proiectului şi decontarea cheltuielilor efectuate pentru achiziţia de utilaje şi echipamente şi/sau construcţii. În funcţie de dorinţa beneficiarului, decontarea poate fi făcută în una sau mai multe tranşe, până la finalizarea proiectului de investiţii şi decontarea totală a sumelor din acesta.