image1 image2 image3
Proiect integrat: "Modernizare durmuri comunale, Alimentare cu apă în sistem centralizat, Organizarea Festivalului BAIA – FILE DE ISTORIE, Extindere reţea canalizare în comuna Baia, judeţul Suceava”
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

Scopul

si localizarea proiectului

Modernizare durmuri comunale, Alimentare cu apă în sistem centralizat, Organizarea Festivalului BAIA – FILE DE ISTORIE, Extindere reţea canalizare în comuna Baia, judeţul Suceava

Beneficiar

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BAIA

Rezultatele proiectului

  • Extinderea reţelei publice de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în comuna Baia;
  • Organizarea Festivalului FILE DE ISTORIE, festival cu tradiţie în comuna Baia
  • Modernizarea drumurilor comunale în localitatea Baia este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;

Costul proiectului

Total eligibil 9.621.901 RON, nerambursabil 9.621.901 RON

Finantatorii proiectului

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT

Stadiul proiectului

  • Proiect eligibil, în derulare