Acasa

Ce ne recomandă

Experiența noastră

Echipa noastră, formată din consultanţi, economişti, ingineri şi tehnologi deţin pregătirea şi experienţa pentru a asigura atât aprobarea, cât şi decontarea completă a unui proiect de investiţii în cele mai bune condiţii.

Deoarece un proiect de investiţii include în cele mai multe cazuri şi o componentă de finanţare proprie, firma noastră poate acţiona şi ca un intermediar între client şi o bancă, ajutând-l să obţină împrumutul necesar cofinanţării în cele mai avantajoase condiţii.

Luanli - Consultanta in afaceri
Luanli - Consultanta in afaceri

Proiectam cu atenție

Orice proiect începe prin definirea clară a unor obiective şi a modurilor în care acestea vor fi atinse. Aceste obiective vor fi incluse în proiectul de finanţare, împreună cu planul de afaceri, studiul de fezabilitate, analiza economică, şi, dacă este cazul,proiectul de construcţie împreună cu toate memoriile pe specialităţi. Acest proiect de finanţare complet va fi apoi supus spre aprobare finanţatorului, care va decide dacă va fi sau nu eligibil pentru finanţare.

 Devino partenerul nostru

122

de proiecte finanțate

dintr-un număr variat de domenii de activitate, precum procesarea alimentară, agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare de infrastructură.